Medicinska mirakel utan bieffekter. Fysiska, mentala eller emotionella problem

Före

image001

Ögoninfektionen skadade hornhinnan genom kraftig ärrvävnad och orsakade blindhet

Efter

image002

Hornhinnan har regenererat (återskapats), ärrvävnaden är upplöst, och synen har återvänt

bart

 

healing

 

learn